viernes, 31 de enero de 2014

VIDA DE PAGÈS: DIA 31


Els que  hem nascut a les Terres de l'Ebre, segur que tenim algun  avantpassat més o menys proper que vivia del treball del camp.

Aquestes montanyes de secà que ens envolten amb bancals guanyats amb molta suor i amb milers de tones de pedra mogudes per construir quilòmetres i quilòmetres de marges demostren la duresa de la condició de vida d'abans.

Avui en dia, cada cop és menys la gent que viu de la terra o dels animals. Ni la crisi econòmica més galopant del segle XX ha aconseguit que augmentin les finques conreades.

A la fotografia,  piles de palla gigants amaguen un tractor en un camí  que va de Vallderoures a l'ermita dels Sants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario